Literatura

La millor col.lecció de llibres sobre formigues, és molt important tenir almenys la informació bàsica, abans de començar la cria de formigues,per evitar caure en el fracàs ràpidament.Els nostres llibres especialitzats en messor barbarus i lasius niger,com el nostre llibre criar formigues,ajudaran al neòfit a aconseguir fàcilment tota la informació necessària per poder criar formigues,fabricar formiguers casolans i aconseguir reines formigues.